Buscando un topico?
Mustra tur topico

Onderwijs in Aruba

 

Information in
English [EN]
:

Education in Aruba

 

Welkom op de website van Directie Onderwijs Aruba | Department of Education of Aruba (DEA).

Deze website [ea.aw] is in 2011 door het DEA ontwikkeld met als doel een centraal informatiepunt te bieden voor het Onderwijs op Aruba.

Op de "NL" en "EN" pagina's zijn de belangrijkste informatie in het Nederlands en het Engels opgenomen:

  • Organisatiestructuur
  • Werken in het Onderwijs
  • Structuur van het Onderwijs: Primair, Voortgezet, Middelbaar Beroeps- en Hoger Onderwijs
  • Leerplicht

 

Strategisch Nationaal Onderwijs Plan (2007-2017)

In het najaar van 2005 heeft de toenmalige minister van Onderwijs, mevr. drs. Marisol Lopez-Tromp, ingestemd met de door de Directie Onderwijs Aruba aangegeven noodzaak van een nationaal plan voor het onderwijs.

Het nationaal onderwijs plan 2007-2017 is vervolgens middels een participatief proces van strategische planning totstand gekomen:

[National Education Plan "The Learner 2007-2017"]

Het post-secundair onderwijs (MBO/HBO/WO) voor de leeftijdsgroep ouder dan 15 à 17 jaar, onderverdeeld in: