Onderwijs in Aruba


Information in English > Education in Aruba


Welkom op de website van de Directie Onderwijs van Aruba | Department of Education of Aruba (DEA).

Deze website [ea.aw] is in 2011 door het DEA ontwikkeld met als doel een centraal informatiepunt te bieden voor het Onderwijs op Aruba.

Op de “NL” en “EN” pagina’s zijn de belangrijkste informaties in het Nederlands en het Engels opgenomen:


Schoolvakanties en officiële feestdagen op Aruba


Nationaal Onderwijs Plan 2030

Tegen het einde van 2017 gaf de nieuw gekozen minister van Onderwijs, dhr. dr. Armando Lampe,  de Directie Onderwijs van Aruba de opdracht alle belanghebbenden te betrekken bij het formuleren van een gezamenlijke visie op onderwijs in een nationaal onderwijsplan voor 2030. In 2018 is een participatief proces georganiseerd.

Het nationale onderwijs plan zal in 2019 worden gepubliceerd.


Strategisch Nationaal Onderwijs Plan 2007-2017

In het najaar van 2005 heeft de toenmalige minister van Onderwijs, mevr. drs. Marisol Lopez-Tromp, ingestemd met de door de Directie Onderwijs Aruba aangegeven noodzaak van een nationaal plan voor het onderwijs.

Het nationaal onderwijs plan 2007-2017 is vervolgens middels een participatief proces van strategische planning totstand gekomen:

Het post-secundair onderwijs (MBO/HBO/WO) voor de leeftijdsgroep ouder dan 15 à 17 jaar, onderverdeeld in:
Scroll To Top
  • © 2011-2019 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw