Departamento di Enseñansa di Aruba

Landsexamen


Afronding Landsexamen 2020

Het COVID-19 heeft gezorgd voor een ontregeling van het Landsexamen programma. Lees hier een brief d.d. 2 april 2020 van het examenbureau van Departamento di Enseñansa Aruba:


Landsexamen MAVO, HAVO, VWO

Doel van het landsexamen is om diegenen die niet (meer) in de gelegenheid zijn een diploma te behalen door een school in de zin van het Landsbesluit examens Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO), Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (MAVO) te bezoeken, alsnog in de gelegenheid te stellen het diploma voor dat onderwijstype te behalen. U kunt voor één of meerdere vakken een landsexamen doen. Het landsexamen diploma is gelijkwaardig aan een diploma dat via een reguliere dag- of avondschool voor VWO, HAVO of MAVO wordt behaald.


Aanmelding

De aanmeldingsperiode voor het landsexamen voor de schooltypen VWO, HAVO, MAVO loopt elk jaar in de maand september.


Documenten

Vragen?

Mocht u na het lezen van de informatiebrochure nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Examenbureau via email landsexamen@ea.aw


Nieuws

Info / Contact

Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) > Examenbureau

Scroll To Top
  • © 2011-2019 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw