Search Facebook Instagram Twitter

Voorschoolse educatie


Educacion pre-escolar | Pre-school education


De overheid ziet het belang van de voorschoolse periode voor de ontwikkeling van het kind. Ter onderschrijving hiervan zijn er initiatieven vanuit de overheid ondernomen om gezamenlijk te werken aan gekwalificeerde opvang die voldoet aan de minimum kwaliteitseisen voor de genoemde doelgroep. Onder andere door het aannemen van de Landsverordening Kinderopvang waarin de kwaliteitseisen voor de kinderopvang worden geregeld.

Nu er een nationale wettelijk kader is vastgesteld door middel van de Landsverordening kinderopvang kan er beleid met een wettelijke grondslag ontwikkeld worden.

Lees meer:


Zie ook:


Nieuws, Documenten


Wetgeving


Info / Contact

Scroll To Top
  • © 2011-2023 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets