Buscando un topico?
Mustra tur topico

Gedragscode

Nationale Gedragscode Onderwijs Aruba

De gedragscode is opgesteld door een commissie die is ingesteld door de Minister van Onderwijs en Gezin en deze dient te worden bijgevoegd in de schoolgidsen van alle scholen.

Veiligheid is heel belangrijk en het getuigt van een professionele instelling om belangrijke afspraken voor zowel leerlingen/studenten, leerkrachten/docenten als ouders/verzorgers vast te leggen.

Het gaat bij deze afspraken over algemene uitgangspunten en over aandachtsgebieden zoals machtsmisbruik, seksuele intimidatie, lichamelijke en geestelijke mishandeling, discriminatie, racisme, pesten, mediawijsheid en privacy.


Door het vastleggen van deze afspraken in een gedragscode ontstaat duidelijkheid en hebben alle partijen houvast.

De wijze waarop de directie, leerkrachten/docenten, leerlingen/studenten en ouders/verzorgers, onderwijsassistenten, ondersteunend en niet ondersteunend personeel met elkaar omgaan, bepaalt een goed schoolklimaat. Dit klimaat krijgt pas echt vorm binnen de scholen en hun Bestuur als er over de verschillende aandachtsgebieden duidelijke afspraken worden gemaakt.

Concrete regels, afspraken, rechten en plichten zijn vervat in de schoolregels van elk schoolbestuur, die aan het begin van elk schooljaar aan leerkrachten/docenten, leerlingen/studenten en ouders/verzorgers worden uitgereikt en ondertekend voor ontvangst.

In relatie tot de gedragscode staan:

  • Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind;
  • belangrijke artikelen uit de LMA en Leerplichtverordening;
  • verschillende rapporten zoals UNICEF, Integraal Jeugdbeleid, Health Monitor en vanuit de aanpak van Veilige School en Gezonde School;
  • verschillende schoolbesturen/stichtingen met hun bestaande schoolgidsen, huisregels en reglementen, de methodiek Conscious Discipline en verschillende protocollen (o.a. drugsprotocol - pestprotocol - social-media protocol);
  • een universele set van zes morele waarden.

 

Doelstelling

Met een Nationale Gedragscode wil de Minister van Onderwijs en Gezin in samen werking met betrokkenen een positief en veilig schoolklimaat bevorderen. Veiligheid heeft hierbij zowel betrekking op fysieke, mentale, sociale en emotionele aspecten. Om te waarborgen dat scholen voldoende aandacht besteden aan deze aspecten, adviseert de Minister van Onderwijs en Gezin middels een commissie een "Nationale Gedragscode Onderwijs Aruba" op te stellen.

 

Meer informatie

Download voor meer informatie:

 

Nieuws

2015
18.11.15 Ministerio di Enseñansa lo financia proyecto "Anti-Bullying" pa tur scol na Aruba
18.05.15 Minister di Enseñansa ta reactiva Proyecto "Veilige School"
20.04.15 Lo fiha un Protocol di Comportacion na Scol
2012
29.08.12 Informatiebijeenkomst "Werken aan een Veilige School"
04.06.12 Protocol "Traha na un Scol Safe"
16.05.12 Bijeenkomst "Veilige School"
2011
05.12.11 Protocol pa siguridad na scol

 

Info / Contact
Ministerie van Onderwijs