Search Facebook Instagram Twitter

Statistische Jaarverslagen “Onderwijs op Aruba” (doc)

July 9, 2019

De staat van het regulier onderwijs op Aruba wordt aan de hand van tabellen weergegeven.

1985 – 2017Het statistisch jaarverslag over de positie van het regulier onderwijs op Aruba is gemaakt door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de Directie Onderwijs. De gegevens die in de verslagen zijn verwerkt, zijn door de scholen via hun respectievelijke schoolbesturen aan de Directie Onderwijs verstrekt. Het statistisch jaarverslag is bedoeld als hulpmiddel voor scholen, instellingen en andere stakeholders die gegevens van het onderwijsveld nodig hebben.


Download document (pdf)


Contact


 

Scroll To Top
  • © 2011-2023 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets