Search Facebook Instagram Twitter

MDC


Multidisciplinary CenterLoopt een leerling vast in het onderwijs? Ervaart de leerling communicatieve beperkingen? Of ondervindt de leerling andere problemen op school die de leer-ontwikkeling in de weg staat? Dan kan het  Multidisciplinair Centrum (MdC) u de nodige ondersteuning bieden.

Bij het expertisecentrum van het Multidisciplinair Centrum (MdC) zijn orthopedagogen, psychologen, didactische medewerkers en logopedisten werkzaam.

Leerlingen die problemen in het kleuter- en basisonderwijs ondervinden, kunnen bij MdC aangemeld worden. Het MdC biedt de volgende expertises aan:Met genoegen is per 1 september 2011 het Multidisciplinair Centrum (MdC) geintroduceerd op Aruba.

De voormalige werkgroep Diagnostiek van de afdeling Begeleiding van het Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) is overgegaan naar het MdC. De werkgroep heeft zich beziggehouden met psychologisch, didactisch en logopedisch onderzoek en advies en beperkte didactische en logopedische begeleiding van leerlingen binnen het kleuter- en basisonderwijs. De invalshoek was voornamelijk op schoolse vaardigheden en het leren. Deze taken worden nu overgenomen door het MdC.

Met de komst van het MdC is het streven om middels een groeimodel de zorg te optimaliseren naar een meer integrale jeugdhulpverlening voor een bredere doelgroep jeugdigen.

Naast een nieuw gebouw met meer faciliteiten zijn er ook aanpassingen aangebracht in de werkwijze en proces van aanmelding en hulp. Het MdC bestaat uit een expertise- en een observatiecentrum die fysiek in twee verschillende gebouwen op het terrein ondergebracht zijn. Binnen en vanuit het expertisecentrum vindt vanaf 1 september 2011 diagnostiek, advisering, begeleiding en behandeling plaats.


Visie MdC

De visie van het MdC is om te komen tot specialistische, meer op maat afgestemde, effectieve en toegankelijke zorg voor jeugdigen teneinde het welbevinden en welzijn van deze jeugdigen binnen het onderwijs en hun maatschappelijke weerbaarheid te bevorderen.


Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de MdC-gids. De MdC-gids bestaat uit een algemene beschrijving van het MdC, een introductie van het MdC-team, het proces van aanmelding tot aan hulp, en een overzicht van de contactpersoon Leerlingenzorg (CL’er) per school.


Nieuws


Info / Contact

Multidisciplinair Centrum (MdC)

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets