Search Facebook Instagram Twitter

Kinderopvang


Centro di cuido pa mucha | Day-care


Op 15 juni 2017 is de LV Kinderopvang (AB2017 No.38) unaniem door het Parlement goedgekeurd en verkeert momenteel in de implementatiefase (Sep 2021). Het heeft betrekking op kindercentra die bedrijfsmatig vijf of meer kinderen verzorgen in de leeftijdscategorie van zes weken tot op de leeftijd dat ze het basisonderwijs verlaten.

De LV Kinderopvang is opgesteld met het doel regels vast te stellen voor kindercentra. Deze regels moeten het welbevinden en de veiligheid van kinderen waarborgen, middels het bevorderen en het garanderen van de kwaliteit van de kinderopvang. De opzet en implementatie van de LV Kinderopvang ligt daarmee in het verlengde van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties en vormt ook een belangrijk onderdeel van het Sociaal Crisis Plan (SCP).


Nulmeting

In het kader van de implementatie van de Landsverordening Kinderopvang is een nulmeting verricht onder kinderopvang-organisaties op Aruba. Deze nulmeting had tot doel het inventariseren van de actuele situatie rondom kinderopvang op Aruba. Lees hier de bevindingen:


Nieuws, Documenten


Wetgeving


Info / Contact

Scroll To Top
  • © 2011-2023 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets