Directie Onderwijs


AVO


Beroepsonderwijs


Kerndoelen

Meer informatie:

> Kerndoelen


Taalbeleid

Meer informatie:

> Scol Arubano Multilingual (SAM)
> Proyecto Scol Multilingual (PSML)
> Strategisch Plan Taalbeleid


Volwasseneneducatie

Meer informatie:

> Erkennen Verworven Competenties (EVC)
> Samenwerking met Bedrijfsleven
> Beleid en Onderzoek op het gebied van Volwasseneneducatie


Voorschoolse Educatie


Zorgstructuur

Meer informatie:

> Gezonde School
> Veilige School
> Interne Leerlingenzorg


Info / Contact

Departamento di Enseñansa Aruba (DEA)

Scroll To Top
  • © 2011-2019 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw