Search Facebook Instagram Twitter

Samenwerking met Bedrijfsleven


Voor het ontwikkelen en up to date houden van onderwijsprogramma’s is het van belang om te weten wat voor competenties er gevraagd worden vanuit de arbeidsmarkt. Ook is het van belang dat er genoeg plaatsen zijn waar studenten hun praktijk kunnen doen.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen constant nieuwe competenties en vakmensen. Om deze bij te houden moet er een goede afstemming zijn tussen het bedrijfsleven en onderwijs. In het verleden is een orgaan opgestart die er voor zou zorgen voor deze afstemming, maar het heeft geen continuïteit gekend.

Doel is om een platform en een Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (KBB) op te starten die op een heel praktische manier zal zorgen voor een goede afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven.


Info / Contact

DEA > Volwasseneneducatie

Scroll To Top
  • © 2011-2022 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets