Search Facebook Instagram Twitter

Beleid en Onderzoek


Op het gebied Volwasseneneducatie zijn verschillende beleidstukken geschreven en onderzoeken gedaan. Deze stukken vormen ook het uitgangspunt om aan Volwasseneneducatie te werken.


Op internationaal gebied

2009 – UNESCO CONFINTEA VI
Harnessing the power and potential of adult learning and education for a viable future. Belém Framework for Action.


Op nationaal gebied

2006 – Meerjarenprogramma 2006-2009 FDA
2007 – Strategic National Education Plan (NOP) 2007-2017
2009 – National Integrated Strategic Plan (NISP)
2009 – Regeerprogramma 2009-2013 Aruba’Riba


Directie Onderwijs

2003 – Nota Volwasseneneducatie op Aruba
2010 – Onderzoek: Ontwikkelingsbehoefte van de Arubaanse samenleving

Deze documenten zijn geplaatst op onze pagina:


Info/Contact

DEA > Volwasseneneducatie

Scroll To Top
  • © 2011-2022 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets