Search Facebook Instagram Twitter

Nieuwe ontwikkelingen


Erkennen Verworven Competenties (EVC)

Sinds april 2011 is het project Erkennen Verworven Competenties (EVC) van start gegaan. Doel van dit project is het eerste aanzet maken voor het opzetten van een EVC systeem op Aruba. Dit is een project gefinancierd door FDA. CINOP www.cinop.nl ondersteunt Directie Onderwijs in het project. Projectleider is drs. Marian Abath- Nieskens van de afdeling Scholing. In dit project zijn er verschillende stakeholders die meedoen aan 3 pilots. De stakeholders zijn: EPI, OAA, IPA, Directie Arbeid en Onderzoek, Kamer van koophandel en nijverheid Aruba (KvK)en Inspectie van het Onderwijs. Dit project met 3 pilots zal tot volgend jaar augustus plaatsvinden.


Openbare Avond Leergangen (OAA)

De Openbare Avond Leergangen (OAA) biedt zowel algemeen voortgezet onderwijs als beroepsopleiding. Bij de beroepsopleiding wordt gewerkt aan de innovatie van het beroepsaanbod. Momenteel is de afdeling Scholing in samenwerking met OAA bezig om de cursussen tot opleidingen om te zetten.


Cursus Successful Entrepreneurs

De afdeling Scholing van Directie Onderwijs heeft samen met EPI sector Economie, KvK en ATIA gewerkt aan het ontwikkelen en opzetten van de cursus Successful Entrepreneurs. De cursus is een aanpassing van de cursus praktisch ondernemen van ROC Amsterdam. Van november 2010 tot april 2011 heeft de eerste cursus plaatsgevonden. Doel is om komend schooljaar weer deze cursus te draaien.


Info / Contact

DEA > Volwasseneneducatie

Scroll To Top
  • © 2011-2022 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets