Search Facebook Instagram Twitter

Leren & Werken


Wat is Leren & Werken?

Leerwerktrajecten zijn opleidingen waarvan een deel van de opleiding op school wordt gedaan en een deel op de werkplek. Leerwerktrajecten hebben verschillende benamingen zoals: Leren & Werken, Duale trajecten, Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), Leerlingwezen etc.

Het voordeel van deze trajecten is dat de studenten al doende leren in een reële werkomgeving. De student krijgt ervaring in het werk en leert competenties ontwikkelen die specifiek zijn voor de branche, maar ook algemene vaardigheden zoals omgang met cliënten en collega’s.

Voor de bedrijven is het voordeel dat deze de studenten gericht kunnen ondersteunen in hun vorming tot goede werknemers, intensieve contact heeft met scholen en hierdoor kan aangeven wat voor competenties de studenten moeten hebben en nieuwe kennis voor zijn bedrijf kan krijgen via de school.


Leren & Werken op Aruba

De afdeling Scholing van Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) is bezig onderzoek te doen naar de mogelijkheden van leer en werktrajecten en het zoeken naar partnerschap en commitment.


Info / Contact

DEA > Volwasseneneducatie

Scroll To Top
  • © 2011-2022 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets