Search Facebook Instagram Twitter

Onderwijsvormen


De afdeling Scholing van het Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) richt zich op de volgende vormen van volwasseneneducatie:

Basiseducatie

Bij Basiseducatie wordt ernaar gestreefd om onderwijs aan te bieden aan volwassenen, die door het vroegtijdig verlaten van onderwijs, hun basisvaardigheden willen weer versterken of verbeteren en/of zich verder willen ontwikkelen. Men kan hierbij denken aan basisvaardigheden zoals taal en rekenen.

Doel is het stimuleren van gelijke onderwijskansen en de sociale vorming van het individu, welke deze helpt tot een goede vervulling van zijn/haar rol als Arubaanse staatsburger. Om dit te bereiken is een structurele opzet van alfabetiseringonderwijs en basiseducatie nodig. Afdeling Scholing is bezig met het uitwerken van een aanpak voor de komende jaren.


VAVO

VAVO staat voor Volwassenen Algemeen Voortgezet Onderwijs zoals MAVO, HAVO, VWO (beter bekend als avond-MAVO, avond-HAVO en avond-VWO).


Volwassenen Beroepsonderwijs

De Openbare Avondleergangen Aruba (OAA) verzorgt beroepsgerichte cursussen en zal in de nabije toekomst ook beroepsopleidingen verzorgen.

Educacion Profesional Intermedio (EPI) is ook in ontwikkeling om meer flexibel maatwerktrajecten voor volwassenen aan te kunnen bieden.


Info / Contact

DEA > Volwasseneneducatie

Scroll To Top
  • © 2011-2022 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets