Beleid en Onderzoek


Op het gebied Volwasseneneducatie zijn verschillende beleidstukken geschreven en onderzoeken gedaan. Deze stukken vormen ook het uitgangspunt om aan Volwasseneneducatie te werken.

Op internationaal gebied

2009 – UNESCO CONFINTEA VI
Harnessing the power and potential of adult learning and education for a viable future. Belém Framework for Action.


Op nationaal gebied

2006 – Meerjarenprogramma 2006-2009 FDA
2007 – Strategic National Education Plan (NOP) 2007-2017
2009 – National Integrated Strategic Plan (NISP)
2009 – Regeerprogramma 2009-2013 Aruba’Riba

Directie Onderwijs

2003 – Nota Volwasseneneducatie op Aruba
2010 – Onderzoek: Ontwikkelingsbehoefte van de Arubaanse samenleving

Deze documenten zijn geplaatst op onze pagina:

> Documenten en Publicaties


Info/Contact

DEA > Volwasseneneducatie

Scroll To Top
  • © 2011-2019 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw