Search Facebook Instagram Twitter

Statistische JaarverslagenDe staat van het regulier onderwijs op Aruba wordt aan de hand van tabellen weergegeven. Het statistisch jaarverslag over de positie van het regulier onderwijs op Aruba is gemaakt door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de Directie Onderwijs. De gegevens die in de verslagen zijn verwerkt, zijn door de scholen via hun respectievelijke schoolbesturen aan de Directie Onderwijs verstrekt. Het statistisch jaarverslag is bedoeld als hulpmiddel voor scholen, instellingen en andere stakeholders die gegevens van het onderwijsveld nodig hebben.

Download PDF:


Info / Contact

Scroll To Top
  • © 2011-2023 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets