Search Facebook Instagram Twitter

Resultaten


Zittenblijvers in het basisonderwijs

Zittenblijven is het moeten overdoen van een schooljaar. De reden hiervoor is meestal dat de leerling de in het afgelopen schooljaar gedoceerde vaardigheden onvoldoende beheerst. Ook kunnen sociaal-emotionele motieven hierbij een rol spelen. Oorzaken kunnen gezocht worden bij kindkenmerken, leerkrachtkenmerken of kenmerken van de onderwijsleersituatie.

Meer informatie:

> Zittenblijvers in het bo, vo, lager en middelbaar bo [2011 – 2016]

> Zittenblijvers basisonderwijs [2009 – 2014]

Bron: DEA | Onderzoek & Statistiek | Dienst Inspectie van het Onderwijs

 


Examenresultaten per schooltype

Een school kan haar resultaten over de jaren heen met elkaar vergelijken en trends eruit halen. Deze informatie kan worden gebruikt om haar onderwijs bij te stellen om zodoende de examenresultaten en de andere school-resultaten te blijven verbeteren. Voor alle scholen geldt dat ze verplicht zijn informatie in te vullen en naar het examenbureau, Directie Onderwijs, Dienst Inspectie van het Onderwijs en de schoolbesturen toe te zenden.

Meer informatie:

> Examenresultaten per schooltype [2012 – 2017]

> Examenresultaten per schooltype [2009 – 2016]

Bron: DEA | Onderzoek & Statistiek | Dienst Inspectie van het Onderwijs

 


Studielening

De studenten op Aruba hebben na het behalen van een EPI, HAVO of VWO diploma de mogelijkheid om in het buitenland verder te gaan studeren. Dit geldt ook voor studenten die de twee instellingen van hoger onderwijs op Aruba afronden namelijk, de IPA en de UA.

Meer informatie:

> Studielening naar land van studie [2009 – 2014]

Bron: DEA | Onderzoek & Statistiek

 


Noticia

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets