Search Facebook Instagram Twitter

Onderwijsuitgaven


Source: Centraal Bureau Statistiek (CBS)
Download: [PDF]


Volgens de Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in Nederland zijn uitgaven aan onderwijs geen consumptieve uitgaven, maar zijn investeringen in de toekomst. Het investeringspeil en de mate waarin deze uitgaven effectief aangewend worden, zijn belangrijke determinanten voor het toekomstige innovatievermogen van een land.

De jaarlijkse overheidsuitgaven voor het onderwijs vertonen in de laatste jaren een stijgende tendens. Deze trend is te zien in grafiek 1: “Onderwijsuitgaven als % van de GDP” en in grafiek 2: “Onderwijsuitgaven als % van de overheidsuitgaven van land Aruba”.


Informatie over Onderwijsuitgaven aan onderwijsinstellingen als percentage van het GDP:

> Onderwijsuitgaven [2007 – 2015]


 Bron:  UNESCO |  DEA | Onderzoek & Statistiek

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets