Search Facebook Instagram Twitter

Naschoolse opvang

Veel huishoudens in Aruba bestaan uit gezinnen waarvan beide ouders werkzaam zijn, vaak verblijven hun kinderen na schooltijd zonder ouderlijk toezicht thuis. Oorzaak hiervan is dat de gezinnen geen naschoolse opvang kunnen betalen. De meeste opvang is bovendien alleen voor kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs.

Er is een grote behoefte in de gemeenschap voor opvangprogramma’s voor kinderen en jongeren na schooltijd en tijdens de vakantieperiodes. De overheid heeft voorzien in een naschools programma voor basisschool leerlingen. Daarnaast zijn er een aantal particuliere initiatieven voor zowel basisschool en voortgezet onderwijs leerlingen. De meeste van deze programma’s zijn echter vrij duur. Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs is er vrijwel geen naschoolse opvang.

De Minister van Onderwijs samen met de Minister van Algemene Zaken hebben een naschools programma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2014/2015 geïntroduceerd. Het doel is om de toegang tot het naschoolse programma te verbeteren, het verlichten van de ouders van de zorgen en het vermijden van mogelijke belemmerende sociale problemen als gevolg van toezicht jongeren.

Het project wordt gedefinieerd als een pilot voor drie jaar waarin het programma geleidelijk zal groeien van 1 school naar alle 13 scholen in het voortgezet onderwijs op Aruba in 2017.

De pilot begon in november 2014 met een groep van 40 leerlingen in de leeftijdsgroep 13-16 bij de EPB school (lager beroepsopleiding) in San Nicolaas. Het naschoolse programma bestaat uit activiteiten, variërend van huiswerkbegeleiding, persoonlijke empowerment, maatschappelijk engagement aan activiteiten zoals kunst, sport, cultuur en maatschappelijke vorming.

Het programma “Nos Atardi” wordt aangeboden op schoollocaties onder begeleiding, het toezicht en de uitvoering van het Bureau voor naschoolse programma van Aruba.

Ambtenaren mogen naast hun werkzaamheden een halve dag per week als mentor werkzaam zijn bij dit programma. De mentoren worden getraind en worden begeleid tijdens het programma. In het kort gaat het om training hoe omgaan met jongeren, individueel en in de groep; instructie protocol doorverwijzen bij grote problemen; introductie beheer naschoolse opvang en training in bijvoorbeeld toneelspel, spelen, of pantomime. De activiteiten worden geleid door NGO’s, ministeries, maar ook personen met specifieke vaardigheden of talenten.

In oktober 2015, zijn 40 leerlingen ingeschreven bij Nos AtardiEPB in San Nicolaas, en in februari 2016 is het naschoolse programma uitgebreid met een tweede school – Maria College te Oranjestad. Er zijn 47 leerlingen bij Nos Atardi – Maria College ingeschreven.

Het plan is om het naschoolse programma uit te breiden naar meer scholen voor voortgezet onderwijs.

 

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets