Search Facebook Instagram Twitter

Randvoorwaarden openstellen onderwijsinstellingen

September 25, 2020

De Directie Volksgezondheid (DVG) heeft randvoorwaarden opgesteld die de minimale vereisten weergeven waaraan onderwijsinstellingen zich dienen te houden voor het openstellen.


Dit geldt voor alle instellingen binnen de doelgroep en er zal op gecontroleerd worden. Hoe uitvoering moet worden gegeven aan alle vereiste maatregelen is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.

Indien nodig worden deze richtlijnen aangepast. Het is van belang om de laatste versie van dit document te raadplegen op:


Info / Contact

Pa mas informacion relaciona cu enseñansa den tempo di COVID-19:

Scroll To Top
  • © 2011-2022 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets