Search Facebook Instagram Twitter

Leerplicht


Terug naar hoofdpagina NL > Onderwijs in Aruba


Op Aruba is de leerplicht in werking getreden. Hiermee heeft de staat de verplichting om de rechten van ieder kind, dat onder de Arubaanse wet valt, te realiseren en te waarborgen. Ieder kind van 4 tot en met 16 jaar, dat op Aruba woont, is leerplichtig.


Vragen en antwoorden over de leerplicht


Speciale kinderen, illegale kinderen en tienermoeders


Luxe verzuim en verlof


Controle en Toezicht


Info / Contact

Bureau Leerplicht Aruba

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets