Search Facebook Instagram Twitter

Werken in het Onderwijs


Terug naar hoofdpagina NL > Onderwijs in Aruba


Bevoegdheden

De wet schrijft voor dat slechts personen met een in de wet omschreven bewijs van bekwaamheid, bevoegd zijn om in het onderwijs op Aruba benoemd te worden.

Voor het kleuter- en basisonderwijs is verder wettelijk vastgelegd dat de minister aan andere bewijzen van bekwaamheid de bevoegdheid kan verbinden tot het geven van kleuter of basisonderwijs.

Voor wat betreft het voortgezet onderwijs is het anders. In dit type onderwijs is het lesgeven door personen, die niet over de in de wet omschreven bewijs van bekwaamheid beschikken, onder voorwaarden geregeld. Om deze personen in dienst te kunnen nemen, dienen de schoolbesturen eerst de goedkeuring van de inspectie te vragen.

Zie ook:


Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets