Search Facebook Instagram Twitter

Hoger Onderwijs


Op Aruba zijn er twee instellingen voor Hoger Onderwijs die door de overheid worden gesubsidieerd.


Instituto Pedagogico Arubano (IPA)

Het Instituto Pedagogico Arubano (IPA) is een openbaar opleidings-instituut, op HBO-niveau (HBO – BaMa). Het IPA leidt studenten op tot leerkrachten voor het primair onderwijs (kleuter en basis) en docenten voor het voortgezet onderwijs (de middelbare school). Tevens biedt het IPA de cursus voor het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG), een deeltijdopleiding voor cursisten die zich willen bekwamen in het beroep van docent of opleider.


Universiteit van Aruba (UA)

De Universiteit van Aruba (UA) is een instelling voor Hoger Onderwijs (WO/HBO – BaMa). De UA biedt voornamelijk HBO-opleidingen binnen de volgende faculteiten: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Financieel Economische Faculteit, Faculty of Hospitality and Tourism Management Studies en Faculty of Arts and Science.


Schoolbesturen

De scholen worden beheerd door:

Contactinformatie:


Wetgeving

In Aruba wordt een wet een landsverordening genoemd. Een landsverordening is een algemeen verbindende voorschriften bevattende besluit dat gezamenlijk door de Regering en de Staten is genomen volgens een procedure zoals omschreven in de Staatsregeling van Aruba… [overheid.aw]


Particuliere instellingen

Naast de IPA en de UA kent Aruba ook een aantal particuliere instellingen zoals de All Saints University of Medicine, Xavier University School of Medicine, Compulearn, Doc Opleidingen en Caribibean University, welke geen wettelijke basis (Landsverordening) hebben in Aruba.


Info / Contact

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets