Search Facebook Instagram Twitter

Examen Economie MAVO 2021

May 14, 2021

Op 12 mei 2021 was er een bijeenkomst met de schoolbesturen van de mavoscholen, Directie Onderwijs en Dienst Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze bijeenkomst was om tot een oplossing te komen voor de aangekaarte problematiek van het centraal examen voor het vak Economie/M&O op het mavo.

Bij aanvang van het schooljaar 2020-2021 is tijdens de AVO-kerngroep vergaderingen met schoolbesturen afgesproken dat het examenprogramma ongewijzigd blijft en dat het centraal examen voor alle vakken volgens het examenprogramma zal plaatsvinden. De schoolbesturen moesten dit ook met de scholen communiceren, zodat de docenten hun leerlingen de gehele leerstof zouden aanbieden als voorbereiding op het centraal examen. Echter is er een situatie ontstaan waarbij docenten van verschillende mavoscholen hebben aangegeven dat leerlingen een deel van de leerstof niet aangeboden hebben gekregen. Dit heeft als gevolg dat niet alle eindtermen behaald zijn en dat daardoor de leerlingen niet goed voorbereid zijn op het centraal examen voor het vak Economie/M&O.

Tijdens de bijeenkomst op 12 mei 2021 zijn er door de afdeling Examens van DEA een aantal opties voorgelegd om het probleem op te lossen, zodat de leerlingen niet benadeeld zullen worden tijdens het centraal examen.

De schoolbesturen DPS, Stichting Combina, SPCOA, SKOA en SAA hebben unaniem een aanpak gekozen. Gezien het feit dat het centraal examen voor het vak Economie/M&O op het mavo bestaat uit twee gedeeltes, 1 examen Economie en 1 examen M&O (wel 1 vak met 1 cijfer) is voor de volgende aanpak gekozen.

Het voordeel van bovengenoemde aanpak ligt in het feit dat de leerlingen alsnog de gemiste stof aangeboden krijgen op school in de periode tussen tijdvak 1 en tijdvak 2 en voldoen daarmee aan de vastgestelde eindtermen en examenprogramma. De leerlingen zullen hierdoor minder moeite hebben met de overgang naar het havo of EPI.

De volgende organisatorische stappen zullen genomen worden om dit te verwezenlijken.


Meer informatie

Lees meer over de eindexamens 2021:


Info / Contact

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets