Search Facebook Instagram Twitter

Functiehuis


Nieuwe Functiehuis en Salarisstructuur

In januari 2012 is, in opdracht van de Minister van Onderwijs (Dowers), gestart met het project “Ontwikkeling functiehuis en salarisstructuur voor het personeel binnen het onderwijs op Aruba”.

In augustus 2015 heeft de nieuwe Minister van Onderwijs (Hooyboer-Winklaar) opdracht gegeven aan KPMG in samenwerking met Balance Consultancy voor de implementatie van het, door hen in 2013 ontwikkelde, nieuwe functiehuis en de nieuwe salarisstructuur voor de onderwijssector op Aruba.


Aanleiding

De maatschappelijke ontwikkelingen vragen andere taken en verantwoordelijkheden van onderwijspersoneel zoals in het huidige landsbesluit voor de bezoldiging van het onderwijs- en onderwijsondersteunendpersoneel staan vermeld. Hiernaast heerst er sinds geruime tijd een grote behoefte onder het personeel en de schoolbesturen, aan meer eenduidigheid in de beloningsverhoudingen, transparantie bij de verdeling van taken onder het personeel en een juiste inschaling, die hoort bij de zwaarte van de functie betrokken bij het primaire onderwijsproces.

Het daadwerkelijk implementeren van de nieuwe functiebeschrijvingen en salarisstructuur voor alle scholen en schoolbesturen op Aruba zal bijdragen aan meer duidelijkheid, eenduidigheid en potentieel carrièreperspectief voor alle onderwijsgevende en -ondersteunende medewerkers van het primaire onderwijsproces. Hiermee krijgt het schoolmanagement tevens een instrument om hun organisaties efficiënter te kunnen aansturen. Daarbij is een actueel functiehuis en salarisstructuur een goede basis voor aanvullend personeelsbeleid en personeelsinstrumenten en het beleid en ook de wet- en regelgeving welk in ontwikkeling is vanuit de overheid.


Functieboeken

In 2012-2013 is er samen met de diverse schoolbesturen en andere stakeholders van de onderwijssector van Aruba hard gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe functiehuis en de nieuwe salarisstructuur. 

Het resultaat is een actueel functiehuis met nieuwe functiebeschrijvingen, functiewaarderingen en een nieuwe salarisstructuur.

De implementatie hiervan is vanaf augustus 2015 in volle gang. Streefdatum voor de daadwerkelijke migratie naar het nieuwe functiehuis en de nieuwe salarisstructuur is 1 augustus 2016.


Migratieprotocol

Het ‘migratieprotocol’ beschrijft de uitgangspunten en de te ondernemen stappen voor de inpassing van alle functies binnen de onderwijssector Aruba in het nieuwe functiehuis en in de nieuwe salarisstructuur, voor zover deze van toepassing is.


Aanvullende informatie


Noticia


Info / Contact

Directiva di Scol  |  Ministerio di Enseñansa

Henter comunidad: alumno, studiante, mayor, coleganan maestro y/of cabesante di scol, ta bonbini pa nomina un persona of proyecto escolar pa Appel di Oro 2015. Pa haci esaki mester download e formulario di aplicacion for di riba e website Enseñansa Aruba | ea.aw. Lesa e preguntanan y describi en corto y mas concreto posibel pakico bo kier nomina e persona of proyecto.
Scroll To Top
  • © 2011-2023 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets