Search Facebook Instagram Twitter

Ontwikkeling functiehuis en salarisstructuur Onderwijsveld

March 7, 2012

Eind 2011 heeft Minister Dowers opdracht gegeven om te starten met het project “Ontwikkeling functiehuis en salarisstructuur voor het personeel binnen het onderwijsveld op Aruba”.

Hier volgt een interview met Minister Dowers

”Ja dat klopt. Ik vind dit een belangrijk onderwerp. Waarom, omdat de maatschappelijke ontwikkelingen de afgelopen jaren de taken van het onderwijspersoneel zodanig hebben doen veranderen dat de huidige functiestructuur, beschrijvingen en inschaling niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.

Er hebben fundamentele veranderingen in het onderwijs plaatsgevonden die een geheel nieuw bezoldigingssyteem voor het onderwijs op Aruba rechtvaardigen. Het onderwijsveld geeft dit ook aan. Daarnaast maakt dit onderwerp deel uit van het regeerakkoord.

Overigens is in het verleden, in 2000, al een aanvang hiermee gemaakt. Het is destijds niet afgerond door allerlei omstandigheden. In oktober 2010 is een commissie opnieuw met dit onderwerp aan de slag gegaan. Deze commissie heeft haar werkzaamheden afgerond en heeft mij vorig jaar in mei een rapport met aanbevelingen en een plan van aanpak aangeboden.

Vervolgens heb ik eind vorig jaar de opdracht gegeven om met dit project te starten, waarbij ik ook heb aangegeven dat dit project voor de zomervakantie van 2012 moet zijn afgerond.”

Hoe gaat het met dit project, wat vindt er plaats?


“Dit project is sinds januari ‘full swing’ bezig. Er is goede samenwerking met het onderwijsveld via de schoolbesturen. Ook schoolleiders en de leraren geven hun input. Het is van groot belang dat we met elkaar een nieuw functiehuis en een nieuwe salarisstructuur maken.

Inmiddels is er een functielijst, dat is een overzicht van alle functies die er in het onderwijsveld zijn, gegroepeerd naar generieke functies. Deze lijst heeft 3 onderdelen: een overzicht van alle leidinggevende functies in het onderwijs, een overzicht van alle lesgevende functies en een overzicht van alle onderwijsondersteunende functies.”

Wat gaat er veranderen?

”Het aantal onderwijsschalen wordt minder, er zijn nu ca. 50 schalen en er zullen er straks minder dan 20 zijn. Werkervaring en de zwaarte van de functie worden belangrijk bij de inschaling. Ook zullen de mogelijkheden voor leraren om door te kunnen groeien helder worden gemaakt. In het huidige systeem kan men na de leeftijd van 38 jaar niet meer doorgroeien in een schaal.  Hier wil ik verandering in aanbrengen.”

 

Nieuwsbrief

Lees meer in de Nieuwsbrief – Nieuwe functiebeschrijvingen en een nieuwe salarisstructuur voor het onderwijsveld van Aruba:

[Functiehuis – nieuwsbrief 1]

 


Info / Contact

Pa mas informacion por busca den e alfabet menu riba homepage: [F] Functiehuis of por tuma contacto cu: Directiva di Scol  |  Ministerio di Enseñansa

Scroll To Top
  • © 2011-2022 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets