Search Facebook Instagram Twitter

Vervolg start nieuw functiehuis en salarisstructuur

June 27, 2016

In augustus 2015 heeft het project “Migratie naar een nieuw functiehuis en salarisstructuur voor het personeel binnen het onderwijs op Aruba”, een vervolg start gemaakt. Dit project wordt in opdracht van de Minister van Onderwijs en Gezin, mevrouw Hooyboer-Winklaar uitgevoerd.

We are moving forward

De invoering van het nieuwe functiehuis en de nieuwe salarisstructuur voor onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel op Aruba is nu in volle gang.

 

Korte historie

In 2012-2013 is er samen met de diverse schoolbesturen en andere stakeholders van de onderwijssector van Aruba hard gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe functiehuis en de nieuwe salarisstructuur. Het resultaat is een actueel functiehuis met nieuwe functiebeschrijvingen, functiewaarderingen en een nieuwe salarisstructuur. Het is echter lange tijd een ‘plan op papier’ gebleven. De implementatie hiervan heeft door diverse omstandigheden enkele jaren op zich laten wachten, maar de noodzaak staat nog steeds als een paal boven water.

De maatschappelijke ontwikkelingen vragen andere taken en verantwoordelijkheden van onderwijspersoneel. Hiernaast heerst er sinds geruime tijd een grote behoefte onder het personeel en de schoolbesturen aan meer eenduidigheid in de beloningsverhoudingen, transparantie bij de verdeling van taken onder het personeel en een juiste inschaling, die hoort bij de zwaarte van de functie betrokken bij het primaire onderwijsproces.

Het daadwerkelijk implementeren van de nieuwe functiebeschrijvingen en salarisstructuur voor alle scholen en schoolbesturen op Aruba zal bijdragen aan meer duidelijkheid, eenduidigheid en potentieel carrièreperspectief voor alle onderwijsgevende- en ondersteunende medewerkers van het primaire onderwijsproces. Hiermee krijgt het schoolmanagement tevens een instrument om hun organisaties efficiënter te kunnen aansturen. Daarbij is een actueel functiehuis en salarisstructuur een goede basis voor aanvullend personeelsbeleid en personeelsinstrumenten en het beleid en ook de wet- en regelgeving welk in ontwikkeling is vanuit de overhead.

 

Het gaat er nu echt van komen

Om de hierboven genoemde redenen heeft Minister Hooyboer-Winklaar in augustus 2015 opdracht gegeven tot de implementatie van het nieuwe functiehuis en een nieuwe salarisstructuur. De invoering van zo’n nieuw functiehuis en salarisstructuur is intensief en complex, daarom is er door de Minister een projectteam opgesteld, welke wordt ondersteund door KPMG.

“Er is geen enkel argument noch reden meer om dit traject nog uit te stellen, het gaat er nu echt van komen”, aldus Gabrielle Croes, projectleider vanuit het Ministerie van Onderwijs.

 

Voorbereidingen zijn in volle gang

 

De focus bij de procesbegeleiding is gericht op het behalen van de gewenste resultaten met zoveel mogelijk draagvlak. Op structurele basis worden sinds eind 2015 meerdere informatiesessies, voortgangsbesprekingen en presentaties met diverse stakeholders gehouden, waarbij ook Minister Hooyboer-Winklaar intensief is betrokken en haar commitment toont. Uit deze gesprekken met het veld is nuttige informatie verkregen, welke als input wordt gebruikt voor verdere optimalisatie van het migratietraject.

Schoolbesturen, vakbonden, Dienst Publieke Scholen (DPS), Departamento di Recurso Humano (DRH), Dienst Inspectie van het Onderwijs en andere overheidsinstanties zijn allen intensief betrokken bij het voorbereidingsproces en denken constructief mee om het migratietraject zo soepel en prettig mogelijk te laten verlopen.

Begin december 2015 heeft ook een pilottraject gedraaid bij Stichting Protestants Christelijk Onderwijs (SPCOA), onder leiding van de Algemeen Directeur, waarbij alle stappen van het concept migratieproces zijn doorlopen en waar nodig zijn aangescherpt. Dit met het doel om de diverse schoolbesturen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij het omzetten van hun personeelsbestand naar het nieuwe functiehuis en salarisstructuur.

De afgelopen weken hebben een aantal sessies plaats gevonden met onder meer de diverse vertegenwoordigers van de personeelsafdelingen van de schoolbesturen. Ook is er een onafhankelijke toetsingscommissie geïnstalleerd, welke als taak heeft te monitoren of de migratie conform de overeengekomen procedures en richtlijnen verloopt.

Diverse schoolbesturen zijn momenteel druk met de afronding van de voorbereidingen voor de migratie van hun medewerkers. Voor de afronding hiervan vinden er nog sessies plaats met diverse schoolbesturen. Zodra hierover afstemming is kunnen de schoolbesturen informatiesessies onder hun personeel houden.

De streefdatum voor implementatie is januari 2017.

 

Aanvullende informatie

 


Info / Contact

Pa mas informacion por busca den e alfabet menu riba homepage: [F] Functiehuis of por tuma contacto cu: Directiva di Scol  |  Ministerio di Enseñansa

Scroll To Top
  • © 2011-2022 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets