Voortgezet Onderwijs


Het  Voortgezet Onderwijs op Aruba kent de volgende onderwijstypen:

Lager Beroepsonderwijs:

Voortgezet Speciaal Onderwijs:

Algemeen Voortgezet Onderwijs:

 


Schoolbesturen

De scholen worden beheerd door de volgende schoolbesturen:

Openbaar schoolbestuur

Gesubsidieerde bijzondere Schoolbesturen

Contactinformatie:

 


Wetgeving

In Aruba wordt een wet een landsverordening genoemd. Een landsverordening is een algemeen verbindende voorschriften bevattende besluit dat gezamenlijk door de Regering en de Staten is genomen volgens een procedure zoals omschreven in de Staatsregeling van Aruba… [overheid.aw]

 


Privé, niet gesubsidieerde scholen

De Schakel Aruba – biedt Nederlands gericht onderwijs van kleuterschool tot de middelbare school, met het Nederlandse als instructietaal.

International School of Aruba (ISA) – biedt Amerikaans gericht onderwijs van montessori tot en met “grade 12”, met het Engels als instructietaal.

Scroll To Top
  • © 2011-2019 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw