Hoger Onderwijs


Op Aruba zijn er twee instellingen voor Hoger Onderwijs die door de overheid worden gesubsidieerd:


Het Instituto Pedagogico Arubano (IPA) is een openbaar opleidings-instituut, op HBO-niveau. Het IPA leidt studenten op tot leerkrachten voor het primair onderwijs (kleuter en basis) en docenten voor het voortgezet onderwijs (de middelbare school). Tevens biedt het IPA de cursus voor het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG), een deeltijdopleiding voor cursisten die zich willen bekwamen in het beroep van docent of opleider.

De Universiteit van Aruba (UA) is een instelling voor Hoger Onderwijs. De UA biedt voornamelijk HBO-opleidingen binnen de volgende faculteiten: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Financieel Economische Faculteit, Faculty of Hospitality and Tourism Management Studies en Faculty of Arts and Science.

 


Schoolbesturen

De scholen worden beheerd door:

Contactinformatie: > Schoolbesturen


Wetgeving

In Aruba wordt een wet een landsverordening genoemd. Een landsverordening is een algemeen verbindende voorschriften bevattende besluit dat gezamenlijk door de Regering en de Staten is genomen volgens een procedure zoals omschreven in de Staatsregeling van Aruba. Landsverordeningen vormen een bron van recht, maar zijn niet de enige vorm waarin rechtsregels voorkomen. Ook landsbesluiten, houdende algemene maatregelen en ministeriële regelingen bevatten algemeen verbindende voorschriften. Daarnaast zijn er internationale verdragen of besluiten van internationale organisaties (zoals de Europese Unie) die algemeen verbindende voorschriften kunnen bevatten. Ook gewoontes en uitspraken van rechtssprekende instanties (jurisprudentie) zijn een bron van recht. Daarnaast spelen ook zaken als het gelijkheidsbeginsel en algemene beginselen van behoorlijk bestuur een rol. [overheid.aw]


Particuliere instellingen

Naast de IPA en de UA kent Aruba ook een aantal particuliere instellingen zoals de All Saints University of Medicine, Xavier University School of Medicine, Compulearn, Doc Opleidingen en Caribibean University, welke geen wettelijke basis (Landsverordening) hebben in Aruba.


Info / Contact

> IPA
> UA

Scroll To Top
  • © 2011-2019 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw