Search Facebook Instagram Twitter

Land Aruba


National Integrated Strategic Plan (NISP)

Voor de duurzame ontwikkeling van Aruba is het van belang dat er coördinatie en cohesie is tussen alle betrokken instanties. Ook dient het proces van integrale ontwikkelingsplanning geïnstitutionaliseerd te zijn. Daarnaast is een lange termijn strategie op nationaal niveau van belang waarbij gekozen wordt voor een interdisciplinaire en multi sectorale benadering die verwerkt is in één Nationaal en Integraal Strategisch Plan (NISP). Hierin staan lange termijn strategieën beschreven in samenhang met nationale doelen en de wijze waarop de strategieën geïmplementeerd zullen worden. In dit plan wordt onder lange termijn verstaan een periode van tien tot vijftien jaar.


Nationaal Onderwijsbeleid Aruba 2030

Het nationaal strategisch plan voor het onderwijs, sluit aan op het vorige nationaal onderwijsplan, “The Learner, Our focus”, waar de leerder weer centraal staat. Het plan is gemaakt door de maatschappij, de NGO’s, de scholen, de leerder en het werkveld, begeleid door Coördinatieteam Nationaal Onderwijsplan 2030 van Directie Onderwijs Aruba.


Nationaal Onderwijs Plan (NOP)

Een Nationaal Onderwijs Plan is in 2006-2007 ontwikkeld door het Ministerie van Onderwijs voor de komende 10 jaar om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren met focus op innovatie van het leerproces en de leeromgeving.


Overheid | Ministerie van Onderwijs


 

Scroll To Top
  • © 2011-2023 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets