Search Facebook Instagram Twitter

Verslag survey Digitaal Onderwijs op afstand (doc)

August 20, 2020

Naar aanleiding van de brief van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling op 26 maart j.l. aan de schoolbesturen, met als onderwerp besluit sluiting scholen i.v.m. COVID-19, zijn de schoolbesturen op 30 maart j.l. benaderd om hun scholen te stimuleren om een vragenlijst digitaal in te vullen. Doel was toen om de ervaringen met digitaal onderwijs op afstand te inventariseren. Het uiteindelijk product was het “Verslag survey scholen omtrent digitaal onderwijs op afstand” (mei 2020) geworden. Op 26 juni 2020 is een tweede survey naar de scholen opgestuurd met als doel een beeld te krijgen van de huidige situatie.

Augustus 2020


Download document(en)


Verantwoordelijk / Contact


 

Scroll To Top
  • © 2011-2023 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets