Search Facebook Instagram Twitter

GedragscodeVeiligheid is heel belangrijk en het getuigt van een professionele instelling om belangrijke afspraken voor zowel leerlingen/studenten, leerkrachten/docenten als ouders/verzorgers vast te leggen.

Het gaat bij deze afspraken over algemene uitgangspunten en over aandachtsgebieden zoals machtsmisbruik, seksuele intimidatie, lichamelijke en geestelijke mishandeling, discriminatie, racisme, pesten, mediawijsheid en privacy.

Door het vastleggen van deze afspraken in een gedragscode ontstaat duidelijkheid en hebben alle partijen houvast.

De wijze waarop de directie, leerkrachten/docenten, leerlingen/studenten en ouders/verzorgers, onderwijsassistenten, ondersteunend en niet ondersteunend personeel met elkaar omgaan, bepaalt een goed schoolklimaat. Dit klimaat krijgt pas echt vorm binnen de scholen en hun bestuur als er over de verschillende aandachtsgebieden duidelijke afspraken worden gemaakt.

Concrete regels, afspraken, rechten en plichten zijn vervat in de schoolregels van elk schoolbestuur, die aan het begin van elk schooljaar aan leerkrachten/docenten, leerlingen/studenten en ouders/verzorgers worden uitgereikt en ondertekend voor ontvangst.

In relatie tot de gedragscode staan:

De gedragscode is opgesteld door een commissie die is ingesteld door de Minister van Onderwijs en Gezin (2016) en deze dient te worden bijgevoegd in de schoolgidsen van alle scholen.


Doelstelling

Met een Nationale Gedragscode wil de Minister van Onderwijs en Gezin in samenwerking met betrokkenen een positief en veilig schoolklimaat bevorderen. Veiligheid heeft hierbij zowel betrekking op fysieke, mentale, sociale en emotionele aspecten.


Documenten


Info / Contact

Ministerie van Onderwijs

Scroll To Top
  • © 2011-2023 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets