Search Facebook Instagram Twitter

Zittenblijven (doc)

June 19, 2020

Notitie inzake zittenblijven

November 2019


Op 20 september 2019 is door de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling het besluit genomen dat over de hele linie van het onderwijs het zittenblijven dient te worden afgeschaft in het schooljaar 2019-2020. Dit behalve voor leerlingen die het schooljaar over moeten doen vanwege een te hoge absentie door ziekte. Het bespreken van leerlingen vindt hierdoor ook niet meer plaats. Met een 5.5 gehaalde vakken en modules hoeven niet meer over gedaan te worden.

De Directie Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs hebben de instructie gekregen het besluit op een verantwoorde wijze tot uitvoering te brengen. Als voorbereiding hiertoe zijn er intern en met schoolbesturen, schoolhoofden en de SIMAR gesprekken gevoerd over het onderwerp. Tijdens deze gesprekken zijn een groot aantal “best practices” naar voren gebracht die binnen de huidige vastgestelde kaders ingezet kunnen worden om het zittenblijven fenomeen drastisch te doen verlagen. In bijgaande notitie staan deze praktijken opgetekend.

Download notitie:


Download een brief van de Dienst Inspectie van het Onderwijs van 9 juni 2020:


Contact:


 

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets