Search Facebook Instagram Twitter

Examen 2021


Nieuws


Regeling examens algemeen voortgezet onderwijs (AVO)

Op 9 maart 2021 is de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling akkoord gegaan met de inhoud voor de regeling examens algemeen voortgezet onderwijs (AVO) voor het schooljaar 2020-2021.

Onderstaand het overzicht van de beslissing regeling examens algemeen voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2020-2021.


Opgeven van aantal kandidaten per tijdvak

1ste tijdvak:
Opgeven van aantal kandidaten per vak in het eerste tijdvak moet uiterlijk op donderdag 1 april 2021, 15:00 uur door de schooldirecteur zijn gedaan bij het Examenbureau.

2de tijdvak:
Opgeven van aantal kandidaten per vak in het tweede tijdvak moet uiterlijk op vrijdag 10 juni 2021, 15:00 uur door de schooldirecteur zijn gedaan bij het Examenbureau.

3de tijdvak:
Opgeven van aantal kandidaten per vak in het derde tijdvak moet uiterlijk op vrijdag 2 juli 2021, 15:00 uur door de schooldirecteur zijn gedaan bij het Examenbureau.

Scholen dienen een lijst op te stellen waarin aangegeven staat voor elke kandidaat welke vakken in tijdvak 1 en tijdvak 2 worden afgenomen. Een kandidaat kan geen centraal examen doen in een vak waarvoor hij/zij zich niet heeft ingeschreven.


Het examenrooster 2021

Het examenrooster 2021 voor het AVO ziet er als volgt uit:


Wetgeving

De flexibilisering van de centrale examens en de uitslag- bepaling voor het schooljaar 2020-2021 vergt een wijziging van het Landsbesluit examens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. (AB 1991 no. GT 35). Dit wijzigingsbesluit voorziet uitsluitend in de afwijkingen van de examen voorschriften die voor het schooljaar 2020-2021 zullen gelden.

Tevens is besloten om de verplichting voor het afnemen van de rekentoets buiten toepassing te laten in het schooljaar 2020-2021. Dit in verband met de ophanden zijnde wetswijziging waarin wordt geregeld dat deze verplichting per 1 augustus 2020 komt te vervallen. Hiermee vervalt tevens de verplichting tot het afgeven van een verklaring.


Info / Contact

Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) – Examenbureau

Scroll To Top
  • © 2011-2022 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets