Search Facebook Instagram Twitter

Dienst Uitvoering Onderwijssubsidies (DUOS)


DUOSDe Dienst Uitvoering Onderwijssubsidies (DUOS) welke ressorteert onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling zorgt op basis van kwalitatieve en kwantitatieve toetsing voor voorwaardelijke toekenning, uitvoering van subsidies aan gesubsidieerde onderwijsinstellingen van Aruba en is verantwoordelijk voor de controle op de uitvoering van gesubsidieerde innovatieprojecten.


Noticia


Info / Contact

Dienst Uitvoering Onderwijssubsidies (DUOS)

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets