Buscando un topico?
Mustra tur topico 

Arubalening 2015-2016
Mas informacion

Landsexamen
Doel van het landsexamen is om diegenen die niet (meer) in de gelegenheid zijn een diploma te behalen door een school in de zin van het Landsbesluit examens Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO), Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (MAVO) te bezoeken, alsnog in de gelegenheid
te stellen het diploma voor dat onderwijstype te behalen. U kunt voor één of meerdere vakken een landsexamen doen. Het landsexamen diploma is gelijkwaardig aan een diploma dat via een reguliere dag- of avondschool voor VWO, HAVO of MAVO wordt behaald.Aanmelding

De aanmeldingsperiode voor het landsexamen voor de schooltypen VWO, HAVO, MAVO loopt elk jaar van 1 tot en met 30 september.

 

Documenten & Publicaties

Informatie | DEA/EBA | aug 2014
Informatiebrochure Landsexamen 2015
Richtlijnen Landsexamen 2015
Examenreglement Landsexamen 2015
Tijdschema Landsexamenkandidaten 2014-2015
Roosters Centraal Schriftelijke Examens VWO 2015 (TV 1)
Roosters Centraal Schriftelijke Examens HAVO 2015 (TV 1)
Roosters Centraal Schriftelijke Examens MAVO 2015 (TV 1)
Deelname | DEA/EBA | aug 2014
Aanmelding
Aanmeldingsformulier Landsexamen VWO 2015
Aanmeldingsformulier Landsexamen HAVO 2015
Aanmeldingsformulier Landsexamen MAVO 2015
Herbevestiging
Herbevestigingsformulier deelname Landsexamen 2015
Inschrijving
Inschrijvingsformulier VWO 2015
Inschrijvingsformulier HAVO 2015
Inschrijvingsformulier MAVO 2015
* Worden binnenkort gepubliceerd

 

Nieuws

2015

10.02.15 Roosters pa candidatonan di Landsexamen 2015 ta cla


2014

20.08.14 Aplicacion pa Landsexamen 2015
24.04.14 Participacion na candidatonan pa Landsexamen 2014
14.02.14 Roosters pa Landsexamen 2014 ta cla


2013

11.10.13 Belangrijke informatie voor landsexamenkandidaten 2014
07.08.13 Aanmeldingsperiode Landsexamen 2014
Aplicacion pa Landsexamen 2014


2012

01.08.12 Geldigheidsduur Deellandsexamens (certificaten)
Anuncio di Validez Certificado di Landsexamen

 

 

Info/Contact

DEA | Examenbureau Aruba