Buscando un topico?
Mustra tur topico 

Studia na Hulanda
Mas informacion

Koningsdag 2014
Mas informacion

Landsexamen

Doel van het landsexamen is om diegenen die niet (meer) in de gelegenheid zijn een diploma te behalen door een school in de zin van het Landsbesluit examens Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (MAVO) te bezoeken, alsnog in de gelegenheid te stellen het diploma voor dat onderwijstype te behalen.

U kunt voor één of meerdere vakken een landsexamen doen. Het landsexamen diploma is gelijkwaardig aan een diploma dat via een reguliere dag- of avondschool voor VWO, HAVO of MAVO wordt behaald.


Aanmelding

De aanmeldingsperiode voor het landsexamen voor de schooltypen VWO, HAVO, MAVO loopt elk jaar van 1 tot en met 30 september.

 

Documenten & Publicaties

Informatie | DEA/EBA | aug 2013
Informatiebrochure Landsexamen 2014
Errata op Informatiebrochure Landsexamen 2014 [NEW]
Brief Examenstof Landsexamen 2014
Richtlijnen Landsexamen 2014
Examenreglement Landsexamen 2014
Tijdschema Landsexamenkandidaten 2013-2014
Examenrooster VWO 2013-2014
Examenrooster HAVO 2013-2014
Examenrooster MAVO 2013-2014
Deelname | DEA/EBA | aug 2013
Aanmelding
Aanmeldingsformulier Landsexamen VWO 2014
Aanmeldingsformulier Landsexamen HAVO 2014
Aanmeldingsformulier Landsexamen MAVO 2014
Herbevestiging
Herbevestigingsformulier deelname Landsexamen 2014
Inschrijving
Inschrijvingsformulier VWO 2014
Inschrijvingsformulier HAVO 2014
Inschrijvingsformulier MAVO 2014

 

Nieuws

14.02.14 Roosters pa Landsexamen 2014 ta cla
11.10.13 Belangrijke informatie voor landsexamenkandidaten 2014
07.08.13 Aanmeldingsperiode Landsexamen 2014
Aplicacion pa Landsexamen 2014
01.08.12 Geldigheidsduur Deellandsexamens (certificaten)
Anuncio di Validez Certificado di Landsexamen

 

 

Info/Contact

DEA | Examenbureau Aruba