Search Facebook Instagram Twitter

Workshop: What do I do with my mind?

May 12, 2016

De Universiteit van Aruba heeft het genoegen u uit te nodigen voor de workshop: What do I do with my mind.

Onderzoek van Harvard psycholoog Matthew Killingsworth liet zien dat mensen gemiddeld 47% van de tijd qua aandacht niet aanwezig zijn bij wat ze op dat moment doen. Hij sprak van een ‘wandering mind’.

In het onderzoek bleek dat als de aandacht wel gericht was op wat men deed, de deelnemers aan het onderzoek productiever en gelukkiger waren in vergelijking tot de beleving van de ‘wandering mind’. Hij adviseerde regelmatiger de vraag te stellen: “What do I do with my mind?”

Een vorm van bewust omgaan met aandacht en attitude is mindful-ness. Het is weten wat je doet. Het impliceert tegenwoordig-heid van geest en zorgvuldigheid. Onderzoek leert dat training in mindfulness lijkt te zijn geassocieerd met minder disstress en angst, een beter stemming, meer productiviteit, creativiteit en welbevinden.

In onze hectische tijd van information overload, vol van afleiding, is aandacht en focus geen vanzelfsprekendheid. Functioneren op de automatische piloot – ‘mindlessness’-, multitasking en vluchtigheid liggen op de loer. Neurowetenschappelijk onderzoek leert dat te druk zijn en chronisch stress onze executieve functies, die het mogelijk maken verstandig te denken en te handelen, kunnen verstoren. We maken meer fouten, zowel in werk als relationeel, en zijn daardoor niet effectief.

Trainer

Henry Does
Henry Does is arts voor arbeid en gezondheid, fellow van The American Institute of Stress en lid van de Society for Psychosomatic Medicine. Hij is in Nederland ingeschreven in het Register van Geneeskundig Specialisten (RGS). In Nederland verzorgt hij, naast werkzaam te zijn als verzekeringsarts-opleider, voor management en mede-werkers van vooraanstaande bedrijven trainingen in stress resilience en mindfull aware-ness.
In de interactieve workshop behandelt Henry Does het thema, zowel vanuit het perspectief van de geseculariseerde vorm van mindfulness met wortels in de (Oosterse) Boeddhistische psychologie, als vanuit het (Westerse) sociaal psychologisch, mindfulness concept.

 

Datum: Maandag, 13 juni 2016
Tijd: 17:30 – 19:30
Plaats: Zaal C, Universiteit van Aruba, J.E. Irausquinplein 4
Taal: Nederlands
Entrée: 125 AWG
Inschrijving:  email: cll@ua.aw

 


Info | Contact

Pa mas informacion por busca den e alfabet menu riba homepage: [University of Aruba] of por tuma contacto cu: [University of Aruba].

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets