Search Facebook Instagram Twitter

Upgradecursus Leidsters Traimerdia succesvol afgerond

May 3, 2012

Recentelijk  vond de certificaat-uitreiking plaats aan een groep van 27 “tanchi’s”  van Traimerdia, die gedurende de afgelopen 13 maanden een intensieve upgradecursus volgden.


De certificaat-uitreiking vond plaats op 16 maart jongstleden, en op 3 mei  volgde de uitreiking aan de 28e tanchi. Deze cursus is door het Bureau Traimerdia intern opgezet om de medewerkers groepsbegeleiding te helpen door te groeien als professional in hun carrière in de kinderopvang. De aanvullende scholing was nodig om zodoende in aanmerking te komen voor de rang van groepsleider in de kinderopvang van Bureau Traimerdia.

Veel tanchi’s werkten al jaren bij Traimerdia en hebben een schat aan ervaring in het werk, maar misten de opleidings-achtergrond die tegenwoordig een vereiste is om in aanmerking te komen voor een functie als groepsleider bij Bureau Traimerdia. Deze leemte is nu opgevuld, en we kunnen met tevredenheid terug kijken op het gevolgde traject en de resultaten.Van de 32 personen die startten met de upgradecursus op 1 februari 2011, hebben in totaal 28 de eindstreep met succes behaald, dat is een opbrengst van bijna 90%. De overige deelnemers zijn allen om persoonlijke redenen reeds in een vrij vroeg stadium met de cursus gestopt.

Ter voorbereiding van de cursus was een ministeriele werkgroep ingesteld, waarin deskundigen uit het werkveld en van de reguliere MBO opleiding die de specalisatie Kinderopvang verzorgt, samen zaten met het Bureau. Deze werkgroep stelde vervolgens een nota samen met de contouren en structuur van de upgradecursus, die zo precies op maat naar de behoeften van Traimerdia vorm kreeg.

Essentiele elementen waren:

Hierbij is veel aandacht besteed aan de uitgangspunten van “Conscious Discipline”, een pedagogische filosofie die uitgaat van de postieve benadering en die als een rode draad loopt door het trainings- en begeleidingstraject van Bureau Traimerdia.

Er zijn in totaal 16 modules gegeven die gebaseerd zijn op modules zoals die in de opleiding Welzijn van EPI, specialisatie Kinderopvang, worden gegeven, en er is een groot afstudeerproject door de cursisten uitgevoerd op  7 verschillende centra. De upgradecursus is geen formele opleiding zoals de MBO of EPI-opleiding SPW of Welzijnswerker, maar is een interne opleiding die alleen rechten verleent binnen de organisatie van Bureau Traimerdia. Wel is het streven geweest dat deze upgradecursus kan fungeren als een stap in de richting van een MBO-opleiding.  Hiertoe zijn er al contacten gelegd om mogelijk een EVC-procedure te starten.

De tanchi’s hebben ruim een jaar heel hard moeten werken door naast hun werk, 2 of 3 ochtenden per week lessen te krijgen en veel projecten te moeten maken. Maar dankzij hun inzet en dankzij de geweldige docenten die Bureau Traimerdia heeft weten aan te trekken is het rendement van deze upgradecursus dan ook zeer hoog. Bovendien heeft een aantal cursisten zoveel plezier in het leren gekregen dat zij direct doorgaan met verdere cursussen of opleiding in hun vakgebied.

Het grootste compliment komt wel van kinderen en ouders, die ons regelmatig laten weten dat ze de kwaliteit van de begeleiding in de centra het laatste jaar sterk verbeterd vinden!


Info / Contact

Pa mas informacion por busca den e alfabet menu riba nos homepage:

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets