Search Facebook Instagram Twitter

Statement Hogeschool Rotterdam

January 16, 2019

Hogeschool Rotterdam wil graag meer aandacht voor een betere doorstroom voor Caribische studenten die in Nederland willen gaan studeren.Hogeschool Rotterdam pleit voor een langer en verplicht doorstroomprogramma met extra aandacht voor studievaardigheden, taalvaardigheid en cultuurverschillen.

Dit omdat de uitval onder studenten van de Caribische eilanden hoog is, zo blijkt uit de uitvalcijfers. Drie op de vier studenten van de Caribische eilanden maakt de studie niet af en blijft zitten met een studieschuld.

Dat betekent niet dat studenten van de Caribische eilanden niet meer welkom bij ons zijn. Studenten van de Caribische eilanden kunnen zich gewoon aanmelden voor een opleiding bij Hogeschool Rotterdam.

Jaarlijks starten zo’n 200 studenten uit de Cariben aan een studie op Hogeschool Rotterdam. De hogeschool biedt al een aantal jaar extra faciliteiten aan deze studenten om zo de overstap naar Nederland soepeler te laten verlopen.

Studenten die zich aanmelden voor een studie aan Hogeschool Rotterdam krijgen een studiekeuzecheck en een studiekeuzegesprek via skype met een studieloopbaancoach van de opleiding. Na aanmelding kunnen de aspirant studenten op Aruba en Curaçao een speciaal voorbereidingstraject “Subi Jet pa bo Get” volgen, om hen beter voor te bereiden op de overstap naar Nederland. Hierin worden onderwerpen als Nederlandse taal, cultuur, budgetteren en studievaardigheden behandeld.

Wanneer de opleiding is gestart, kunnen de studenten onder andere terecht bij het mentoraat Antuba.

De hogeschool gaat het voorbereidingstraject “Subi Jet pa bo Get” extra tegen het licht houden om het nog beter te laten aansluiten op wat studenten nodig hebben. Daarnaast gaat de hogeschool studenten na de studiekeuzecheck nog duidelijker adviseren, bijvoorbeeld om eerst een opleiding op het eiland te volgen als het Nederlands nog onvoldoende is.

Ondanks de faciliteiten die de hogeschool aanbiedt, is er weinig verbetering te zien in het studiesucces. Het diplomarendement na vijf jaar is slechts 10 procent. Studenten die de studie niet afmaken, gaan zonder diploma maar met studieschuld naar huis. Of ze blijven in Nederland werken om de studieschuld af te betalen, met een zogenoemde braindrain tot gevolg. Een onwenselijke situatie, omdat de Caribische eilanden juist behoefte hebben aan hoger opgeleiden.

Hogeschool Rotterdam ziet de oplossing in een langer en verplicht doorstroomprogramma. Om de mogelijkheden hiervoor te verkennen gaat HR bestuursvoorzitter Ron Bormans binnenkort in gesprek met het ministerie van OCW, de gevolmachtigd minister en de president van de Universiteit van Curaçao.

Totdat er mogelijkheden zijn om het studiesucces te vergroten, wordt door Hogeschool Rotterdam geen actieve voorlichting gegeven op Curaçao en Aruba. Hiermee wil de hogeschool voorkomen dat studenten verkeerde verwachtingen krijgen, ondanks de zorgvuldige voorlichting waarmee de hogeschool een getrouw beeld van de opleidingen en het studeren in het hoger onderwijs geeft.

Belangstellenden kunnen uiteraard alle informatie over de opleidingen vinden op onze website [hr.nl].

Ook is het mogelijk om te chatten met de afdeling studievoorlichting via de website.


Info / Contact

Website Hogeschool Rotterdam > hr.nl

Pa mas informacion tocante studiamento na Hulanda por busca [S] Studia na Hulanda den e alfabet menu riba homepage.

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets