Search Facebook Instagram Twitter

Interne Leerlingenzorg


Visiestuk Interne Leerlingenzorg

De visie op leerlingenzorg heeft betrekking op alle zorg, zowel de interne als externe zorg voor de leerling, die gericht is op het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden en onderwijskansen van alle leerlingen en op het verhogen van het onderwijsrendement.


Primair Onderwijs

Een visie op de interne leerlingenzorg op scholen hoort uit te gaan van een algemene visie op leerlingenzorg. In dit visiestuk zal Directie Onderwijs ingaan op haar visie op leerlingenzorg binnen het primair onderwijs om dan over te gaan naar haar visie op de interne leerlingenzorg op de scholen van primair onderwijs. Vervolgens wordt uitgewerkt hoe deze vorm krijgt, om uiteindelijk te komen tot een model voor de interne zorgstructuur voor het primair onderwijs. Vervolgens wordt een model van externe zorgstructuur gepresenteerd. Als laatste wordt de rol van Directie Onderwijs ten aanzien van het scheppen van de voorwaarden voor de verdere implementatie van de interne leerlingenzorg neergezet.


Algemeen Vormend Onderwijs

In deze notitie vindt u een “update” van de visie en een nadere uitwerking van de voorstellen die in eerdere documenten (2002 en 2006) zijn neergezet door Projectbureau SHA. Aan de hand van deze visie en voorstellen is er sinds 2003 reeds heel wat bewerkstelligd op het terrein van de leerlingenzorg op de avo-scholen. De tijd is rijp om een overzichtelijk kader van de totaliteit van de leerlingzorg in het avo uiteen te zetten, zodat scholen kunnen zien welke facetten reeds ontwikkeld zijn en welke nu aandacht behoeven. In dit stuk worden de kaders voor het zorgssysteem nader uitgewerkt om enerzijds scholen te helpen hun visie en beleid verder vorm te geven in een goed doordacht en uitgewerkt systeem van leerlingenzorg. Tegelijkertijd biedt deze notitie aandachtspunten en handvaten voor de noodzakelijke verdere ontwikkeling van beleid en voorwaarden voor het functioneren van dit zorgsysteem.


Doel en doelgroepen

Doel en doelgroepen van dit visiestuk zijn drieledig:


Info / Contact

DEA – Afdeling Begeleiding

Scroll To Top
  • © 2011-2023 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets