Search Facebook Instagram Twitter

Internationalisering van onderwijs

Internationalisering vormt een essentiële dimensie van het onderwijs. Ze draagt bij tot de kwaliteitsbevordering van zowel het onderwijsbeleid als de onderwijspraktijk.

Jane Knight van de Universiteit van Toronto heeft de volgende werkdefinitie van internationalisering opgesteld: ‘Internationalisering op het nationale, sectorale en institutionele niveau wordt gedefinieerd als het proces van het integreren van een internationale, interculturele of mondiale dimensie in de doelstellingen, functies of uitvoering van het onderwijs.’

Kans-programma

Dit programma richtte zich op samenwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba, voor alle schooltypen. In 2010 werd het definitief afgesloten. Medio 2011 komt er een opvolgend programma. Zodra hier meer over bekend is, kunt u hier de informatie over het nieuwe programma vinden.

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets