Search Facebook Instagram Twitter

Het Schakel College wordt toegankelijker en start met tweetalig onderwijs

April 2, 2020

Het Schakel College bestaat al 12 jaar en organiseert onderwijs voor mavo-havo-vwo.Op dit moment vergt de bestrijding van het coronavirus alle aandacht. Ook scholen werken hard om hun leerlingen – op afstand – van goed onderwijs te blijven voorzien. Naast de focus op deze nieuwe dagelijkse uitdagingen en problemen, is het  voor de Minister van Onderwijs, de heer Armando R. Lampe, ook van groot belang te blijven werken aan de toekomst van het onderwijs. Hij is daarom, ook in deze moeilijke tijd, verheugd aan te kunnen kondigen dat het Schakel College vanaf 2020 een neutraal bijzondere school wordt die toegankelijker zal zijn. Ook gaat de school beginnen met tweetalig onderwijs Nederlands/Engels. De wens van de politiek voor een school op Noord kan nu gerealiseerd worden.

Het Schakel College bestaat al 12 jaar en organiseert onderwijs voor mavo-havo-vwo. De school beschikt al enkele jaren over een aanwijzing van de onderwijsinspectie om Arubaanse eindexamens te mogen afnemen, heeft stabiele hoge slagingspercentages van ruim 90% en neemt al jaren deel aan de overleggen van de Arubaanse onderwijs-stakeholders.

Directeur Inge La Haye legt uit dat de stichting al lang de wens had om aan meer leerlingen haar voorzieningen en onderwijs aan te bieden. Nu is het zover!  Vanaf augustus 2020 is het Schakel College een school die voor een veel grotere groep leerlingen toegankelijk wordt. De school blijft onder het schoolbestuur van Stichting Onderwijs Combina vallen en we blijven de school op dezelfde wijze aansturen. Basisschool De Schakel blijft particulier gefinancierd.

De Arubaanse overheid stimuleert innovatief onderwijsaanbod om leerlingen meer keuze te kunnen bieden. Het onderwijsaanbod van het Schakel College sluit hier goed op aan. Het Schakel College zal zich vanaf het nieuwe schooljaar vooral focussen op de havo en het vwo. Het mavo-aanbod blijft beschikbaar voor een kleine groep leerlingen vanwege het uitgangspunt dat leerlingen binnen één systeem kunnen opstromen en afstromen. Ook blijft zo het unieke expertisecentrum waar alle onderwijscurricula samenkomen behouden.

De populatie op het Schakel College is divers, net als op alle andere scholen op het eiland. Mensen denken nog vaak aan het vroegere imago, een Nederlandse School met allemaal Nederlandse kinderen, maar dat is allang niet meer het geval. Het is inmiddels een school waar 80% van de leerlingen geboren zijn op Aruba. En dit aantal zal nu alleen maar verder toenemen, zegt La Haye.


Tweetalig Onderwijs

Het Schakel College biedt al jaren een versterkt Engels programma aan in de bovenbouw dat kan worden afgesloten met Cambridge examens. We gaan dit programma nu verder uitbreiden met een TTO (“tweetalig onderwijs’’) variant. Er is veel aandacht voor Internationale Oriëntatie. Dit houdt in dat er in meerdere lessen extra internationale onderwerpen aan bod komen. Daarnaast willen we graag dat leerlingen projectmatig gaan samenwerken met leeftijdsgenoten uit het buitenland.

We leven in een samenleving die steeds internationaler wordt en waarin talenkennis en kennis en ervaring op internationaal niveau onmisbaar zijn. We willen natuurlijk dat alle leerlingen het maximale uit zichzelf halen en ze met ons onderwijsaanbod succesvol zijn in hun vervolgopleiding en verdere carrière. Dit betekent dat je de leerlingen niet alleen kennis meegeeft, maar ook veel vaardigheden. Dat doen we in samenspraak met ouders, leerlingen en docenten.

Voor Aruba ontwikkelen we samen met de stakeholders een nieuw TTO-Aruba-model dat het beste aansluit bij de taalachtergrond van onze leerlingen. Het zal dus een andere vorm krijgen dan het TTO-model in Nederland. Het Nederlands blijft een belangrijke instructietaal op school, omdat de eindexamens van Aruba in het Nederlands moeten worden afgenomen.


Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor de school bestaat uit een activiteitenbijdrage en TTO-bijdrage. Daarvan worden activiteiten georganiseerd en voor TTO de extra lesmaterialen, internationale activiteiten (zoals uitwisselingen) en extra taalcertificaten of andere examens betaald. Daarnaast wordt boekengeld in rekening gebracht.


Aanmelding

Leerlingen kunnen zich voor alle leerjaren aanmelden. Informatie over aanmelden staat vanaf 1 april 2020 op de website college.schakelaruba.com. Volgende week zullen alle scholen geïnformeerd worden over de aanmeldingsprocedure. Aanmelden kan tot 1 mei 2020. Belangrijk is om te vermelden dat er voor dit eerste schooljaar een redelijk, maar geen onbeperkt aantal leerlingen geplaatst kan worden. Dus moet er rekening mee gehouden worden dat er een selectie/lotingsprocedure kan volgen. Leerlingen woonachtig in de door Censo gedefinieerde regio Noord komen in de eerste lotingsgroep.


Info / Contact

Stichting Onderwijs CombinA (SOC)

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets