Search Facebook Instagram Twitter

FEF-opleidingen UA in afwachting van beoordeling door NVAO

May 13, 2022

De opleidingen van de Financieel Economische Faculteit (FEF) van de Universiteit van Aruba (UA) wachten nog op een oordeel van de NVAO.

Deze afkorting staat voor Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie en dit is een organisatie die zich bezighoudt met de beoordeling van opleidingen in Nederland en Vlaanderen, maar ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

FEF ontving voor haar opleidingen Accounting & Finance en de opleiding Marketing & Business in september 2021 een visitatiepanel dat in december een rapport opstelde en voorlegde aan NVAO.

Hoe het oordeel van NVAO ook uitvalt, net als in andere jaren, komen afgestudeerden in aanmerking voor (pre-)masterprogramma’s en kunnen onze studenten gebruikmaken van beurzen via het programma Erasmus+ van de Europese Unie.

Komend academisch jaar (2022-2023) start de FEF, zoals in de afgelopen 29 jaar gebruikelijk was, met een propedeuse. Ondertussen wordt hard gewerkt aan de verdere vernieuwing van de opleidingen; met name de afgelopen twee jaar zijn er al veel vernieuwingen doorgevoerd en dit proces zal onverminderd doorgaan. Ook het nieuwe cohort studenten zal in aanmerking blijven komen voor vervolgopleidingen en beurzen.


AFY – FEF ontwikkelingen 2023-2024

Een andere positieve ontwikkeling bij de UA is dat het Academic Foundation Year, de eenjarige opleiding ter voorbereiding op een studie, versterkt zal worden met een ‘business track’. Docenten van FEF zullen vakken als ‘Introduction to Marketing’, Inleiding Bedrijfsadministratie, ‘Introduction to Economics’ en ‘Introduction to Organizational Behavior’ gaan verzorgen. Wie deze vakken met goed gevolg aflegt, verdient vrijstellingen bij instroom in de propedeuse van FEF in het academisch jaar 2023-2024.


Academic year 2022-2023

Met ingang van 15 mei start de inschrijving van nieuwe studenten en vanaf die datum kunnen geïnteresseerden zich melden voor de verschillende opleidingen binnen de UA. Inschrijven kan via de website van UA:Info / Contact

Pa mas informacion por busca den e alfabet menu riba homepage:

Por tuma contacto cu:

Scroll To Top
  • © 2011-2022 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets