Search Facebook Instagram Twitter

De Schakel bouwt aan de toekomst

February 20, 2019

De Schakel is inmiddels al bijna 25 jaar een begrip op Aruba en blijft groeien in populariteit.Op Aruba is de Schakel een voorloper op het gebied van Nederlands georiënteerd onderwijs. De school wordt bezocht door 415 kinderen, van 1 tot 18 jaar, met veel verschillende achtergronden. De Schakel is uitgegroeid tot een peuterschool, kleuterschool, basisschool, en mavo/havo/vwo voortgezet onderwijs. Directeur Inge La Haye en bestuursvoorzitter Sudesh Manichand geven uitleg over de nieuwste ontwikkelingen.


Multicultureel

De leerlingen zijn multicultureel zoals alle andere scholen op het eiland. Mensen denken nog vaak aan het vroegere imago “Nederlandse School met allemaal Nederlandse kinderen”, maar dat is allang niet meer het geval. Het is inmiddels een particuliere school met een groot lokaal publiek. 80 % van de kinderen zijn van Aruba. En van die 80% is het grootste deel al vanaf kleuter bij ons op school. En de overige 20% zijn kinderen van ouders die korter op Aruba zijn. Je ziet het ook in de klassen, waarin kinderen heel lang met elkaar doorstromen. En dat geeft een enorme saamhorigheid. Je bouwt een band op voor de toekomst. Dat is zeker een groot verschil met vroeger. Helemaal in het begin stonden we bekend als de marine school, maar dat ligt echt nu al ver achter ons.


Vaardigheden

De leerlingen staan bij ons voorop. We willen natuurlijk dat alle leerlingen het maximale eruit halen en ze met ons onderwijs succesvol zijn op hun vervolgopleiding en in hun carrière. Dat betekent dat je de leerlingen niet alleen kennis meegeeft, maar ook veel vaardigheden. Dat doen we in samenspraak met ouders, leerlingen en leraren.

Modern onderwijs betekent veel interactie en training op vaardigheden. Dat is niet meer de leerkracht die voor de klas zijn verhaaltje houdt. Leerkrachten blijven zich voortdurend de vraag stellen, wat leer je de kinderen vandaag en wat hebben ze straks nodig? Dat betekent naast kennis ook vooral leren informatie te zoeken, informatie te stapelen, en met die informatie verbanden kunnen leggen en kunnen toepassen in verschillende situaties. Leren om heel creatief te zijn, met een goede leerhouding. Hoe kun je je straks redden in een andere wereld? Goed kunnen analyseren, goed vragen leren stellen, goed begrijpen wat je leert, jezelf kunnen presenteren; niet alleen schriftelijk maar ook mondeling, en je moet goed initiatief kunnen nemen.


Vervolg naar het buitenland

We volgen de leerlingen die onze school verlaten , welke keuzes leerlingen ook maken. We hebben een slagingspercentage van ruim 90% op het Schakel College. Als je kijkt naar het succes van deze leerlingen in het buitenland dan zie je dat deze leerlingen boven gemiddeld succesvol zijn. Soms zelfs beter dan de Nederlandse kinderen in Nederland. Het leuke is, is dat wij dat ook niet als vanzelfsprekend hadden verwacht. Dit is natuurlijk wel wat je hoopt.


Onderwijsinspectie

Schakel groeit niet alleen enorm in aantal leerlingen, maar ook in het onderwijs dat we aanbieden. De wereld verandert steeds sneller en daarom is het onderwijs meer in beweging dan ooit. Onze kinderen moeten worden voorbereid op een wereld waarin internet een centrale rol speelt, en waar zij straks hele andere banen zullen krijgen dan die wij nu hebben.. Dit vraagt ander onderwijs dan 20 jaar geleden. En daarin zijn we een hele moderne school die meegaat met de laatste innovaties. Het is daarom heel fijn dat als er een inspecteur komt uit Nederland, hij daar ook een heel positief rapport over schrijft. Zo’n rapport wordt geschreven naar de hoge normen en eisen vanuit Nederland, en het mooie is dat de Schakel zelfs boven gemiddeld scoort in vergelijking met de Nederlandse scholen.


Modern onderwijs: moderne middelen

Voor ons is het vanzelfsprekend dat als je modern onderwijs geeft, je ook moderne middelen bij de hand hebt. Daarbij is het altijd belangrijk om te bedenken dat dit hulpmiddelen zijn. Tegenwoordig, onze leerlingen, hoe jong ze ook zijn, ze hebben vaak al een eigen telefoon, een laptop, of zeker thuis toegang tot al die middelen, dus dat zit gewoon verwerkt in ons onderwijs. Als je bij ons op school binnenkomt is dat meteen iets wat opvalt. En het les materiaal is ook allemaal up-to-date en in originele staat. Tevens is er sprake van een zorgnetwerk. Er is een groot vangnet op school wat betekent dat er geen enkel kind is dat per ongeluk niet gezien wordt als het stagneert of niet goed meekomt.

Bij modern onderwijs hoort ook een goed gebouw. De lokalen zijn allemaal modern opgezet. Daarnaast zijn er diverse voorzieningen. Zoals het Kunst en Cultuur lokaal en een Practicum lokaal. Eveneens zijn er goede sportvoorzieningen uitgebreid. Naast de grote gymzaal is er op het plein een kunstgrasveld, waar alle leerlingen kunnen voetballen.


Schoolgeld

De Schakel is een particuliere school. Dat betekent dat er geen overheidsbijdrage wordt ontvangen. De exploitatie wordt dus volledig gedragen door het lesgeld. We zien echter, dat er een grote groep is die dat wel kan betalen, en de relatie tussen prijs en kwaliteit weten te leggen en te waarderen. Wat dat betreft heeft de school dus duidelijk zijn bestaansrecht bewezen.


Scholarship

4 jaar geleden is de Schakel gestart met een scholarship programma. Het is heel mooi om te zien dat bedrijven en particulieren bereid zijn om geld in het Scholarship fonds te storten. Hier vanuit kunnen we ouders ondersteunen om het schoolgeld te kunnen betalen. Hierdoor verhogen we ook de toegankelijkheid van de school. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld, op basis van inkomensniveau van de ouders.


Jong geleerd, oud gedaan

Je ziet dat veel ouders heel bewust kiezen voor dit onderwijs van jongs af aan. Daar zijn we heel blij mee want dat geeft ons de meeste mogelijkheden om samen met de ouders het onderwijs de beste vorm te geven. Kinderen ontwikkelen zich heel positief in onze school. We zien ook vaak dat ouders later bij ons aankloppen in het schoolsysteem, maar dat geeft een grotere uitdaging om een achterstand weer in te halen.


Schoolomvang

Je hoort vaak de vraag: is de school niet te klein voor ons? Wij denken van niet, want het Schakel College telt nu ongeveer 120 leerlingen, en dat geeft voldoende basis voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. We zien op geen enkele manier dat de kinderen denken dat de school een te beschermende omgeving is.


Tot slot

Wat we veel terug horen van ouders die toch voor een andere school kiezen is: “mijn kind komt er wel”. Dan komen ouders er vaak te laat achter dat hun kinderen het niet redden, en dat hun kinderen toch kwetsbaar zijn. Dat wil je graag voorkomen. Je wilt het maximale uit je kind halen. De keuze van onderwijs is daarom heel belangrijk. Wij denken daarom dat als je de mogelijkheid hebt als ouder, De Schakel met haar persoonlijke aandacht en modern onderwijs de beste keus is op Aruba.

– Persbericht Stichting Onderwijs CombinA


Info / Contact

Stichting Onderwijs CombinA

Scroll To Top
  • © 2011-2022 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets