Search Facebook Instagram Twitter

Collegegeld in Nederland gehalveerd

July 17, 2018

Den Haag – Het collegegeld voor eerstejaars studenten wordt vanaf studiejaar 2018-2019 gehalveerd. De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met deze ‘Wet verlaagd wettelijk collegegeld’ van minister van Engelshoven.

De verlaging geldt voor alle studenten die voor het eerst beginnen met een bachelor of associate degree en hiervoor wettelijk collegegeld betalen. Zij betalen niet langer 2060 euro voor het eerste jaar, maar 1030 euro.

Met deze maatregel wil het kabinet mogelijke financiële drempels wegnemen en het hoger onderwijs toegankelijker maken. Ook studenten aan bijvoorbeeld University Colleges en deeltijdstudenten (aan de Open Universiteit) betalen straks nog maar de helft van het voor hen geldende collegegeld in het eerste jaar.


Extra korting voor lerarenopleidingen

Bij lerarenopleidingen krijgen studenten zelfs twee jaar halvering van het collegegeld. Zo wil Nederland in collaboratie met Aruba werken aan de leraren tekort.

Bron: Rijksoverheid.nl | Nieuwsbericht | 11 juli 2018

 


Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over de halvering collegegeld? Kijk dan op:

> bit.ly/collegegeldverlaging

Je kan ook contact leggen met Dienst Uitvoering Onderwijs, Studielink of jouw onderwijsinstelling.

Scroll To Top
  • © 2011-2022 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets