Search Facebook Instagram Twitter

Arubaanse Wiskunde Dag

October 30, 2017

De Universeit van Aruba (UA) organiseert de eerste Arubaanse Wiskunde Dag op zaterdag 11 november 2017.

In Nederland bestaan de Nationale Wiskunde Dagen al vele jaren. In februari 2018 worden deze voor de 24e keer georganiseerd.

Sinds 2013 leidt de Universiteit van Aruba leraren wiskunde op. Studenten worden opgeleid tot bekwame docenten voor het voorgezet onderwijs.

Tijdens hun opleiding maken ze kennis met de laatste ontwikkelingen op het vakgebied. Die ontwikkelingen gaan tegenwoordig zo snel dat ze nauwelijks zijn bij te houden. In Nederland krijgen wiskundedocenten en andere geïnteresseerden in wiskunde jaarlijks verschillende mogelijkheden om geïnformeerd en bijgeschoold te worden middels voorlichtingen en workshops.

[Hier registreren]

 

De Universiteit van Aruba ziet het dan ook als haar taak om ditzelfde voor mensen op Aruba te organiseren. Naast het opleiden van studenten tot wiskundedocent is er ook een taak weggelegd om zittende leerkrachten bij te praten.

De AWD heeft twee doelen; het delen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wiskunde-onderwijs, maar ook het netwerken.

Vele handen maken niet alleen licht werk, maar leveren kwalitatief ook beter werk wat het wiskunde-onderwijs op Aruba ten goede komt.


Workshops

Naast het openingswoord zullen er diverse workshops te bezoeken zijn. Deze workshops worden verzorgd voor docenten door docenten. Iedereen die een workshop wil verzorgen is welkom. Dit moet echter wel uiterlijk 6 november worden doorgegeven.

Zo zullen er workshops zijn over ICT in het wiskundeonderwijs, wiskundewedstrijden en de plaats van rekenen in het onderwijs.

Aan het eind van de dag zal er worden afgesloten met een rekendictee waarbij de beste rekenaar een mooie trofee zal ontvangen.

De dag begint om 9.00 uur en zal om 13.00 uur eindigen met een lunch.

Toegang is gratis voor iedereen die wat met wiskundeonderwijs heeft of geïnteresseerd is in wiskundeonderwijs.

Inschrijven gaat via de website van de universiteit [ua.aw]. Voor meer vragen kan contact opgenomen worden met cll@ua.aw.

 


Info | Contact

Pa mas informacion por tuma contacto cu: University of Aruba.

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets