Search Facebook Instagram Twitter

AD Pedagogisch Educatief Professional

May 5, 2021

De Stichting Voortgezet Onderwijs Aruba (SVOA) zal, bij voldoende belangstelling, per 1 oktober 2021 de opleiding Associate Degree (AD) Pedagogisch Educatief Professional aanbieden.

De AD Pedagogisch Educatief Professional is een 2-jarige HBO-opleiding op niveau 5 NLQF. Deze opleiding wordt deeltijd aangeboden en zal een combinatie zijn van werken en leren.

Bij afronding van de AD opleiding Pedagogisch Educatief Professional, kun je als pedagogisch professional aan het werk als:

Educatief specialist: Leraarondersteuner

Pedagogisch specialist: Pedagogisch beleidsmedewerker of Pedagogisch Coach

Na afronding kan je je ook verder specialiseren. Mogelijke vervolgopleidingen (afhankelijk van de aan de poort gestelde toelatingscriteria en/of mogelijk vereiste schakelprogramma’s) zijn:


Toelatingseisen


Download


Info / Contact

Pa mas informacion por tuma contacto cu:

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets