Search Facebook Instagram Twitter

Actualiteiten materieel strafrecht

February 26, 2016

De Rechtenfaculteit van de  Universiteit van Aruba organiseert op 2 maart een pao cursus “Actualiteiten materieel strafrecht”, gedoceerd door em.prof.mr. D.H. de Jong.

Het materieel strafrecht vraagt in deze tijd alle aandacht. De Hoge Raad is in de laatste paar jaren duidelijk meer expliciete, vaak scherpere grenzen gaan stellen aan het bereik van verschillende strafrechtelijke leerstukken zoals voorwaardelijk opzet, voorbedachte raad, culpa (in de basismodaliteit van aanmerkelijke onvoorzichtigheid en vooral in de zwaardere modaliteit van roekeloosheid) en medeplegen.

Daarnaast heeft de cassatierechter in recente jurisprudentie de grenzen van strafbare voorbereiding verduidelijkt. Ook bij enkele categorieën bijzondere delicten zien we in de nieuwste rachtsprak van de Hoge Raad aanscherping of explicitering van het bereik van delictsomschrijvingen.

Binnen de klassieke zedendelicten geldt dit voor verkrachting en feitelijke aanranding van de eerbaarheid. Binnen de vermogencriminaliteitin ruime zin wordt de strafbaarheid wegen witwassen beperkt; ook de grenzen van strafbare oplichting worden sterker getrokken.

Dit is al met al een majeure ontwikkeling, waarmee de toepassing van het materiële strafrecht van het grootste belang is geworden. Deze tendens lijkt in de reschtspraktijk nogal eens onderschat te worden; uit recente uitspraken van feitenrechters blijkt dat sommige rechters deze ontwikkeling in de jurisprudentie van de Hoge Raad nog onvoldoende tot zich hebben kunnen nemen. Daarmee is ook voor de advocatuur werk aan de winkel en liggen daar kansen.

De spreker voor deze avond, em. prof. mr. Dirk Herman de Jong is vanaf 1993 verbonden geweest aan de Universiteit van Aruba (UA), sinds een groot aantal jaren als bijzonder hoogleraar en ten slotte als emeritus hoogleraar. Sinds lang verzorgt hij voor de UA jaarlijks strafrechtelijke PAO-cursussen voor het juridische veld. In Nederland is hij als hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht werkzaam geweest aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar promoveerde onder zijn promotorschap onder meer de huidige rector van de UA, Glenn Thodé.

Datum: Woensdag, 2 maart 2016
Tijd: 16:00 – 20:00
Plaats: Aula, Universiteit van Aruba, J.E. Irausquinplein 4
Taal: Nederlands
Entrée: 400 AWG
Inschrijving: Center of Lifelong Learning

tel: 526-2258 of 526-2259

email: cll@ua.aw

Inschrijfformulier

 


Info | Contact

Pa mas informacion por busca den e alfabet menu riba homepage: [University of Aruba] of por tuma contacto cu: [University of Aruba].

 

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets