Buscando un topico?
Mustra tur topico

Arubalening
Mas informacion

Yuda nos mehora ea.aw
Yena e encuesta (2 min)

Registra pa Noticiero EA

Nomber:
Email:
Multidisciplinair Centrum

Met genoegen is het Multidisciplinair Centrum (MDC) geintroduceerd op Aruba.

Per 1 september 2011 is de werkgroep Diagnostiek van de afdeling Begeleiding van het Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) overgegaan naar het MDC.


De voormalige werkgroep Diagnostiek van de afdeling Begeleiding heeft zich beziggehouden met psychologisch, didactisch en logopedisch onderzoek en advies en beperkte didactische en logopedische begeleiding van leerlingen binnen het kleuter- en basisonderwijs. De invalshoek was voornamelijk op schoolse vaardigheden en het leren. Deze taken worden nu overgenomen door het MDC.

Met de komst van het MDC is het streven om middels een groeimodel de zorg te optimaliseren naar een meer integrale jeugdhulpverlening voor een bredere doelgroep jeugdigen.


Naast een nieuw gebouw met meer faciliteiten zijn er ook aanpassingen aangebracht in de werkwijze en proces van aanmelding en hulp. Het MDC bestaat uit een expertise- en een observatiecentrum die fysiek in twee verschillende gebouwen op het terrein ondergebracht zijn. Binnen en vanuit het expertisecentrum vindt vanaf 1 september 2011 diagnostiek, advisering, begeleiding en behandeling plaats. Het observatiecentrum is momenteel nog niet actief, maar al geleidelijk zijn invulling krijgen en is vooralsnog bedoeld voor intensieve/verlengde diagnostiek en behandeling.

 

Visie MDC

De visie van het MDC is om te komen tot specialistische, meer op maat afgestemde, effectieve en toegankelijke zorg voor jeugdigen teneinde het welbevinden en welzijn van deze jeugdigen binnen het onderwijs en hun maatschappelijke weerbaarheid te bevorderen.

 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de MDC-gids. De MDC-gids bestaat uit een algemene beschrijving van het MDC, een introductie van het MDC-team, het proces van aanmelding tot aan hulp, en een overzicht van de contactpersoon Leerlingenzorg (CL’er) per school.

 

Documenten & Publicaties

Informatie | MDC
Multidisciplinair Centrum - Folder 2013-2014 voor scholen
Aanmelding | MDC
Aanmeldingsformulier KO, BO, SO 2013-2014
Formulario di Registracion KO, BO, SO 2013-2014
Formulier voor ouders/voogd/leerkracht | MDC
Toestemmingsformulier 2013-2014
Formulier ontwikkelingsniveau tbv aanvraag verlengd kleuterjaar 2013

 


Info/Contact

DEA | Multidisciplinair Centrum (MDC)