Search Facebook Instagram Twitter

Protocol opstart speciaal onderwijs (doc)

May 11, 2020

Protocol opstart speciaal onderwijs i.v.m. covid-19

April 2020


Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS, in afstemming met LECSO/SBO Werkverband, Vivis en Simea, Ouders & Onderwijs en het Lerarencollectief. Het dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de scholen. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk, en is daarmee een levend document. Bij de heropening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.


Download document:


 

Scroll To Top
  • © 2011-2021 Department of Education Aruba (DEA)
  • T +297-528-3400
  • F +297-528-3434
  • info@ea.aw

By orbitalnets